Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Van Strien over Samenwerking van de NPO en VRT

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    G. Uslu, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Strien over samenwerking van de NPO en VRT

Indiener G. Uslu, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Schriftelijke vragen

De samenwerking van de NPO en VRT

Indiener P.J.T. van Strien, Tweede Kamerlid