Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Van Campen naar aanleiding van het artikel 'nieuwe uitkoopregeling op de tocht'

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Ch. van der Wal-Zeggelink, minister voor Natuur en Stikstof
  • Mede namens
    C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Campen naar aanleiding van het artikel 'nieuwe uitkoopregeling op de tocht'

Indiener Ch. van der Wal-Zeggelink, minister voor Natuur en Stikstof

Schriftelijke vragen

Het artikel ‘nieuwe uitkoopregeling op de tocht’

Indiener A.A.H. van Campen, Tweede Kamerlid