Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van de leden Raemakers en Paulusma over de uitspraak van de advocaat-generaal aan de Hoge Raad ten aanzien van verplichte anticonceptie in de gesloten jeugdzorg

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M. van Ooijen, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Raemakers en Paulusma over de uitspraak van de advocaat-generaal aan de Hoge Raad ten aanzien van verplichte anticonceptie in de gesloten jeugdzorg

Indiener M. van Ooijen, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Schriftelijke vragen

De uitspraak van de advocaat-generaal aan de Hoge Raad ten aanzien van verplichte anticonceptie in de gesloten jeugdzorg

Indiener R. Raemakers, Tweede Kamerlid