Schriftelijke vragen : De inhuur van externe arbeid in publieke sectoren

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Senna Maatoug, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Lisa Westerveld, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    C.E. Ellemeet, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het leden Maatoug, Westerveld en Ellemeet over de inhuur van externe arbeid in publieke sectoren

Indiener C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Maatoug, Westerveld en Ellemeet over de inhuur van externe arbeid in publieke sectoren

Indiener C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid