Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Nijboer over het weigeren van dhr. Van Roost (voormalig CEO Esso Nederland) om voor de parlementaire enquêtecommissie te verschijnen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J.A. Vijlbrief, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het weigeren van dhr. Van Roost de (ExxonMobile) om voor de parlementaire enquêtecommissie te verschijnen

Indiener H. Nijboer, Tweede Kamerlid