Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Kuik over de verplichte asielopvang in Tubbergen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    E. van der Burg, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Kuik over de verplichte asielopvang in Tubbergen

Indiener E. van der Burg, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Schriftelijke vragen

De verplichte asielopvang in Tubbergen

Indiener A. Kuik, Tweede Kamerlid
Naar boven