Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Bontenbal over de salderingsregeling

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R.A.A. Jetten, minister voor Klimaat en Energie

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Bontenbal over de salderingsregeling

Indiener R.A.A. Jetten, minister voor Klimaat en Energie

Schriftelijke vragen

De salderingsregeling

Indiener H. Bontenbal, Tweede Kamerlid
Naar boven