Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Tielen en Van der Woude over de bestrijding van het apenpokkenvirus in Nederland

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Tielen en Van der Woude over de bestrijding van het apenpokkenvirus in Nederland

Indiener E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Schriftelijke vragen

De bestrijding van het apenpokkenvirus in Nederland

Indiener J.Z.C.M. Tielen, Tweede Kamerlid
Naar boven