Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van het lid Boswijk over de Kamerbrief 'Openstelling saneringsregeling visserij'

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H. Staghouwer, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

De Kamerbrief ‘Openstelling saneringsregeling visserij’.

Indiener D.G. Boswijk, Tweede Kamerlid
Naar boven