Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van het lid Vestering over ‘bronnen waaruit blijkt dat mogelijk ook in Nederland bloed wordt afgenomen van drachtige paarden voor de productie van Pregnant mare serum gonadotrophin

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H. Staghouwer, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Vestering over ‘bronnen waaruit blijkt dat mogelijk ook in Nederland bloed wordt afgenomen van drachtige paarden voor de productie van Pregnant mare serum gonadotrophin (PMSG)’

Indiener H. Staghouwer, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Schriftelijke vragen

Bronnen waaruit blijkt dat mogelijk ook in Nederland bloed wordt afgenomen van drachtige paarden voor de productie van Pregnant mare serum gonadotrophin (PMSG)

Indiener L. Vestering, Tweede Kamerlid
Naar boven