Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van het lid Vestering over het toezicht tijdens het Offerfeest

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H. Staghouwer, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Vestering over het toezicht tijdens het Offerfeest

Indiener H. Staghouwer, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Schriftelijke vragen

Het toezicht tijdens het Offerfeest

Indiener L. Vestering, Tweede Kamerlid
Naar boven