Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Leijten over de verhuizing van DSM naar Maastricht

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

De verhuizing van DSM naar Maastricht.

Indiener R.M. Leijten, Tweede Kamerlid