Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Van der Plas over het toenemende gebruik van Signal onder bewindspersonen en het verwijderen van berichten door de minister-president

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H.G.J. Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Mede namens
    M. Rutte, minister-president
  • Mede namens
    A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van der Plas over het toenemende gebruik van Signal onder bewindspersonen en het verwijderen van berichten door de minister-president

Indiener H.G.J. Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Schriftelijke vragen

Het toenemende gebruik van Signal onder bewindspersonen en het verwijderen van berichten door de minister-president.

Indiener C.A.M. van der Plas, Tweede Kamerlid