Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Eerdmans over het risico op een overval op tabaksspeciaalzaken

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M. van Ooijen, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  • Mede namens
    M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het risico op een overval op tabaksspeciaalzaken.

Indiener B.J. Eerdmans, Tweede Kamerlid