Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Van der Graaf over het stemmen voor mensen met een beperking

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H.G.J. Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het stemmen voor mensen met een beperking

Indiener S.J.F. van der Graaf, Tweede Kamerlid