Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van de leden Van Nispen en Beckerman over vakantieparken die mogelijk misbruikt worden door criminelen om hun geld wit te wassen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid
  • Mede namens
    H.M. de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
  • Mede namens
    M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Van Nispen en Beckerman over vakantieparken die mogelijk misbruikt worden door criminelen om hun geld wit te wassen

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid

Schriftelijke vragen

Vakantieparken die mogelijk misbruikt worden door criminelen om hun geld wit te wassen

Indiener M. van Nispen, Tweede Kamerlid