Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Esch over ziekmakende cabinelucht in vliegtuigen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • Mede namens
    M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Ziekmakende cabinelucht in vliegtuigen

Indiener E.M. van Esch, Tweede Kamerlid
Naar boven