Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Grinwis over overlast door transformatorstation TenneT in Krimpen a/d IJssel

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R.A.A. Jetten, minister voor Klimaat en Energie
  • Mede namens
    V.L.W.A. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Overlast door transformatorstation TenneT in Krimpen a/d IJssel

Indiener P.A. Grinwis, Tweede Kamerlid
Naar boven