Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Becker en De Kort over het bericht ‘Rotterdam geeft statushouders baan: ‘Rijk moet ook bijspringen.’

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • Mede namens
    C.J. Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het bericht ‘Rotterdam geeft statushouders baan: Rijk moet ook bijspringen’

Indiener B. Becker, Tweede Kamerlid
Naar boven