Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van het lid Rajkowski over het bericht 'Directie IT-bedrijf Centric stapt op na conflict met eigenaar Sanderink'

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het bericht ‘Directie IT-bedrijf Centric stapt op na conflict met eigenaar Sanderink’.

Indiener Q.M. Rajkowski, Tweede Kamerlid
Naar boven