Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Dekker-Abdulaziz, Sjoerdsma en Dassen over de gele kaart procedure met betrekking tot de Europese kiesakte.

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H.G.J. Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

De gele kaart procedure met betrekking tot de Europese kiesakte

Indiener H. Dekker-Abdulaziz, Tweede Kamerlid
Naar boven