Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Van Haga over het toezenden van adviezen van de Landsadvocaat met betrekking tot de WOZ-cap en de middenhuur

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H.M. de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het toezenden van adviezen van de Landsadvocaat met betrekking tot de WOZ-cap en de middenhuur

Indiener W.R. van Haga, Tweede Kamerlid