Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Erkens en Van der Woude over het artikel 'Interesse in kerncentrales groeit, maar: waar zijn de nucleair specialisten?'

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R.A.A. Jetten, minister voor Klimaat en Energie
  • Mede namens
    R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Erkens en Van der Woude over het artikel 'Interesse in kerncentrales groeit, maar: waar zijn de nucleair specialisten?'

Indiener R.A.A. Jetten, minister voor Klimaat en Energie

Schriftelijke vragen

Het artikel 'Interesse in kerncentrales groeit, maar: waar zijn de nucleair specialisten'

Indiener S.P.A. Erkens, Tweede Kamerlid
Naar boven