Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Vestering over het massaal vergassen van kippen, eenden en kalkoenen vanwege uitbraken van het vogelgriepvirus

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H. Staghouwer, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Vestering over het massaal vergassen van kippen, eenden en kalkoenen vanwege uitbraken van het vogelgriepvirus

Indiener H. Staghouwer, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Schriftelijke vragen

Het massaal vergassen van kippen, eenden en kalkoenen vanwege uitbraken van het vogelgriepvirus

Indiener L. Vestering, Tweede Kamerlid
Naar boven