Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van het lid Stoffer over de voorgenomen afschaffing van de BPM-vrijstelling voor bestelauto’s

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.L.A. van Rij, staatssecretaris van Financiën

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

De voorgenomen afschaffing van de BPM-vrijstelling voor bestelauto’s

Indiener C. Stoffer, Tweede Kamerlid
Naar boven