Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Baarle over het bericht ‘Kwart van de studenten met stage ingezet als goedkope arbeidskracht'

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Van Baarle over het bericht ‘Kwart van de studenten met stage ingezet als goedkope arbeidskracht’

Indiener R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Schriftelijke vragen

Het bericht ‘Kwart van de studenten met stage ingezet als goedkope arbeidskracht’

Indiener S.R.T. van Baarle, Tweede Kamerlid
Naar boven