Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Van der Molen over de eigendomsstatus van de Maasbrug tussen Gennep en Oeffelt

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van der Molen over de eigendomsstatus van de Maasbrug tussen Gennep en Oeffelt

Indiener M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Schriftelijke vragen

De eigendomsstatus van de Maasbrug tussen Gennep en Oeffelt.

Indiener H. van der Molen, Tweede Kamerlid
Naar boven