Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Tjeerd de Groot over de UNESCO-brief over gaswinning in het Waddengebied

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Ch. van der Wal-Zeggelink, minister voor Natuur en Stikstof
  • Mede namens
    J.A. Vijlbrief, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Tjeerd de Groot over de UNESCO-brief over gaswinning in het Waddengebied

Indiener Ch. van der Wal-Zeggelink, minister voor Natuur en Stikstof

Schriftelijke vragen

De UNESCO-brief over gaswinning in het Waddengebied

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, Tweede Kamerlid
Naar boven