Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Beckerman over het artikel 'Bewoners in schimmelende horrorflat zijn het spuugzat’

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H.M. de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Beckerman over het artikel “Bewoners in schimmelende horrorflat zijn het spuugzat, plots kwam een stuk muur naar beneden”

Indiener H.M. de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Schriftelijke vragen

Het artikel ‘bewoners in schimmelende horrorflat zijn het spuugzat plots kwam een stuk muur naar beneden’

Indiener S.M. Beckerman, Tweede Kamerlid
Naar boven