Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Sjoerdsma en Hammelburg over het bericht dat China door middel van samenwerkingen met Europese bedrijven en universiteiten haar krijgsmacht moderniseert

Download Download

Ondertekenaars