Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Boulakjar over huurdersvoordracht

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H.M. de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Huurdersvoordracht

Indiener F. Boulakjar, Tweede Kamerlid