Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Paulusma en Van Beukering-Huijbregts over werkenden en studenten met Long Covid

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • Mede namens
    R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Mede namens
    E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Paulusma en Van Beukering-Huijbregts over “werkenden en studenten met long-COVID”

Indiener A.D. Wiersma, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Schriftelijke vragen

Werkenden en studenten met long-covid.

Indiener W. Paulusma, Tweede Kamerlid