Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Van der Plas over de compensatieregelingen bij hogere energiekosten

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.L.A. van Rij, staatssecretaris van Financiƫn
  • Mede namens
    R.A.A. Jetten, minister voor Klimaat en Energie

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

29683-301 Nationale bestrijding IBR en BVD en enkele andere diergezondheids- onderwerpen

Indiener F.M. Wiersma, minister van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur