Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Pouw-Verweij over het artikel 'Regering en OMT onderbouwen QR-code met onbetrouwbare modellen'

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het artikel 'Regering en OMT onderbouwen QR-code met onbetrouwbare modellen'

Indiener N.J.F. Pouw-Verweij, Tweede Kamerlid
Naar boven