Schriftelijke vragen : Jongeren die massaal in crypto’s beleggen

Download

Indieners

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Van der Lee over jongeren die in crypto’s beleggen

Indiener S.A.M. Kaag, minister van Financiën

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van der Lee over jongeren die massaal in crypto’s beleggen

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Financiën
Naar boven