Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van het lid Ceder over het bericht ‘Sociale media niet geschikt voor kinderen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R.W. Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Ceder over het bericht ‘Sociale media niet geschikt voor kinderen, concludeert Consumentenbond’

Indiener A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Schriftelijke vragen

Het bericht ‘Sociale media niet geschikt voor kinderen, concludeert Consumentenbond’

Indiener D.G.M. Ceder, Tweede Kamerlid