Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Leijten over dat een Amerikaanse spion Booking.com heeft gehackt en dit niet is gemeld

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Leijten over het bericht dat een Amerikaanse spion Booking.com heeft gehackt en dit niet is gemeld

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Schriftelijke vragen

Dat een Amerikaanse spion Booking.com heeft gehackt en dit niet is gemeld

Indiener R.M. Leijten, Tweede Kamerlid