Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Van Esch en Vestering over de verwachte groei van de geitenhouderij in Noord-Brabant

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  • Mede namens
    H. Staghouwer, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Van Esch en Vestering over de verwachte groei van de geitenhouderij in Noord-Brabant

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Schriftelijke vragen

De verwachte groei van de geitenhouderij in Noord-Brabant

Indiener E.M. van Esch, Tweede Kamerlid