Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Van Meijeren over de toediening van injecties met een experimentele gentherapie aan (gezonde) Nederlanders en de communicatie daarover

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Meijeren over de toediening van injecties met een experimentele gentherapie aan (gezonde) Nederlanders en de communicatie daarover

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Schriftelijke vragen

De toediening van injecties met een experimentele gentherapie aan (gezonde) Nederlanders en de communicatie daarover

Indiener G.F.C. van Meijeren, Tweede Kamerlid
Naar boven