Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Beckerman over het loten door SNN voor het verlenen van subsidie

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

05-10-2021
Het loten door SNN voor het verlenen van subsidie.