Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Kuik over de berichten ‘Daar sta je dan: mishandeld, vergeten en met lege handen’ en ‘Driekwart slachtoffers gelooft niet meer in aangifte doen’

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.