Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Gijs van Dijk over misstanden in de pakketbezorging

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A.D. Wiersma, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • Mede namens
    S.A. Blok, minister van Economische Zaken en Klimaat

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Gijs van Dijk over misstanden in de pakketbezorging

Indiener A.D. Wiersma, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Schriftelijke vragen

Misstanden in de pakketbezorging.

Indiener G.J. (Gijs) van Dijk, Tweede Kamerlid