Schriftelijke vragen : Het bericht ‘Geen Friese tolken meer beschikbaar vanwege ‘magere vergoeding’

Download

Indieners

 • Gericht aan
  K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Gericht aan
  S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming
 • Indiener
  Romke de Jong, Kamerlid D66
 • Medeindiener
  Mirjam Bikker, Kamerlid ChristenUnie

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Romke de Jong en Bikker over het bericht 'Geen Friese tolken meer beschikbaar vanwege 'magere vergoeding''

Indiener S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming
Naar boven