Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Van Nispen over het onrechtmatig handelen van de NCTV en de uitspraken van de minister dat dit niet het geval zou zijn

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.