Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Van Meijeren over de gevolgen van de asielinstroom van Afghanistan naar Nederland

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A. Broekers-Knol, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Meijeren over de gevolgen van de asielinstroom van Afghanistan naar Nederland

Indiener A. Broekers-Knol, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Schriftelijke vragen

De gevolgen van de asielinstroom van Afghanistan naar Nederland

Indiener G.F.C. van Meijeren, Tweede Kamerlid
Naar boven