Schriftelijke vragen : Het bericht dat een asielzoeker is aangeklaagd voor zeven moordpogingen

Download

Indieners

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Markuszower en Wilders over het bericht dat een asielzoeker is aangeklaagd voor zeven moordpogingen

Indiener A. Broekers-Knol, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
Naar boven