Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Van Esch en Teunissen over een brandbrief van KDS over de hoge slachtsnelheid in slachthuizen

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.