Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Van Kent over het onterecht korten van leningen op de bijstand

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

22-07-2021
Het onterecht korten van leningen op de bijstand