Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Haga over verkeerd afleveren van patiënten bij ziekenhuizen

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

03-09-2021
Antwoord op vragen van het lid Van Haga over verkeerd afleveren van patiënten bij ziekenhuizen

14-07-2021
Verkeerd afleveren van patiënten bij ziekenhuizen