Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Wuite en Sjoerdsma over het verdwijnen van BVN

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

20-07-2021
Uitstel beantwoording vragen van de leden Sjoerdsma en Wuite over het verdwijnen van BVN

12-07-2021
Het verdwijnen van BVN